Januari 2015
Alpha-cursus in Rosmalen
op een donderdag
In januari 2015 maken we met de Alpha-cursus een uitstapje naar de
 pastorie van de Lambertuskerk in Rosmalen.
De twee kerken in Rosmalen horen evenals de Lucaskerk in Den Bosch tot de Pastorale Eenheid H. Maria & H. Johannes.

Een bijzonder welkom aan alle mensen uit Rosmalen, maar uiteraard ook aan alle andere belangstellenden!

Hier volgen de data:

Donderdag
15 januari                           Open avond  “Is er meer?”
22 januari                           Wie is Jezus?
29 januari                           Waarom stierf Jezus?
5 februari                          Hoe kun je geloven?
12 februari                         Bidden: waarom en hoe?
26 februari                         De bijbel lezen: waarom en hoe?
5 maart                               Hoe leidt God ons?

Kort weekend                 hele zaterdag en zondagmorgen; locatie parochiezaal Lucaskerk, Den Bosch
7 maart/8 maart

12 maart                             Hoe kan ik het kwaad weerstaan?
19 maart                             Waarom en hoe moeten we het anderen vertellen?
26 maart                             Geneest God ook nu nog?
9 april                                  Hoe zit het met de Kerk? Slotavond
               
Géén Alpha-cursus op 19 februari (carnaval) en 2 april (Witte Donderdag).

Voor  meer informatie of aanmelding: Corry Coppens, fam.coppens@home.nl, 073-5210763 of 06-25271592 of Bas van den Bouwhuijsen,B3bouwhuijsen@hotmail.com